1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu của khách hàng bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,... Đây là các thông tin cơ bản dùng để liên hệ, gửi hướng dẫn, giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Nếu quý khách hàng có thanh toán chuyển khoảng bằng tài khoản ngân hàng cho chúng tôi, thì các thông tin đó sẽ không được chúng tôi lưu trữ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Đây là các thông tin cơ bản được nhân viên sử dụng nội bộ trong việc liên hệ, gửi hướng dẫn, giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp tại Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Trang Nhã Store địa chỉ: 100B/2, KP. 1B, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Mọi yêu cầu chỉnh sửa quý khách hàng vui lòng gửi email về trangnha06@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng tại www.trangnhastore.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập  thông tin của mỗi khách hàng chỉ được sử dụng để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trang Nha Store
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn